top of page

Inleiding - Algemene voorwaarden:

Deze algemene verkoopvoorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, zijn van toepassing op al onze diensten, direct of indirect online, via mobiele apparaten, per e-mail of per telefoon. Door toegang te krijgen tot onze (mobiele) website of enige andere applicatie via een platform (hierna gezamenlijk het "Platform" genoemd), en/of door daar een reservering te maken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring. beleid, begrijp de reikwijdte ervan en accepteer ze.

Deze pagina's, hun inhoud en hun infrastructuur, worden geleverd door Châtellerie de Schoebeque en de online reserveringsdienst aangeboden door Clock via deze website die eigendom is van en beheerd wordt door Châtellerie de Schoebeque. Ze worden u uitsluitend ter beschikking gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik (B2C), dat onderworpen blijft aan de onderstaande algemene verkoopvoorwaarden.

Houd er rekening mee dat de tarieven worden bepaald op basis van de boekingsplatforms.

1. Definities:

"wij" of "onze/onze" verwijst naar Châtellerie de Schoebeque, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd in Frankrijk op dit adres: 32 rue Maréchal Foch 59670 CASSEL. "Platform" betekent de website (mobiel) en de applicatie waarop de Aanvullende Diensten beschikbaar zijn, beheerd, mogelijk gemaakt door Châtellerie de Schoebeque. "Reizen" verwijst naar de verschillende reisproducten en -diensten die u kunt bestellen, verkrijgen, kopen, betalen, huren, reserveren, associëren of consumeren bij Châtellerie de Schoebeque.

  "Reisdienst" betekent de besteldienst, via het extranet toevertrouwd aan de klant voor de aankoop, betaling (gefaciliteerd) of online reservering van de verschillende producten en diensten die van tijd tot tijd worden aangeboden of ter beschikking worden gesteld door Châtellerie de Schoebeque

"Reservering" betekent de bestelling, aankoop, betaling of reservering van een nacht of een dienst.

2. Reikwijdte en definitie van onze service:

Via dit Platform stellen wij een online portaal ter beschikking waarop de reisreservering van het etablissement zijn producten en diensten kan aanbieden voor bestelling, aankoop, reservering of tewerkstelling, in het kader van hun commerciële reikwijdte (bijv. B2B of B2C), en via welke bezoekers het Platform kan de betreffende producten en diensten raadplegen, opzoeken en een bestelling plaatsen, reserveren of een aankoop of betaling doen.

Door gebruik te maken van de Service gaat u een rechtstreekse contractuele relatie met ons aan door een aankoop te doen of een product of dienst te boeken of aan te schaffen (indien van toepassing).

Vanaf het moment dat u een Reservering of aankoop doet, treden wij op als Leverancier en sturen wij u namens ons een bevestigingsmail.

Hoewel we streven naar een hoge kwaliteit in onze reisuitleg en producten/diensten, kunnen we de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie niet garanderen en kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten (kennelijke fout of typografische fout) of onderbreking van de dienstverlening ( als gevolg van een technische storing, hetzij tijdelijk en/of gedeeltelijk, hetzij een storing, reparatie, update, verbetering of onderhoud van ons Platform of anderszins), onnauwkeurige of foutieve informatie, of enig gebrek aan informatie.

Onze Travel Service is alleen beschikbaar voor privé, niet-commercieel gebruik. U mag daarom geen inhoud of informatie, reserveringen, software, tickets en/of producten of diensten doorverkopen, gebruiken, kopiëren, monitoren (bijvoorbeeld via een webcrawler of screenshots), weergeven, downloaden, reproduceren of deeplinken beschikbaar op ons Platform in verband met een commerciële of concurrerende activiteit of doelstelling.

3. Tarieven, doorgestreepte tarieven en “We passen onze tarieven aan!” » : 

De tarieven die online worden aangeboden op onze officiële website www.schoebeque.com zijn de beste beschikbare tarieven.

Alle weergegeven prijzen voor uw verblijf zijn inclusief BTW, omzetbelasting (onder voorbehoud), tenzij anders vermeld op ons Platform of in de boekingsbevestiging per e-mail van onze site.

De prijzen van de diensten zijn aangegeven per persoon of per groep en zijn afhankelijk van de geldigheid of afloop zoals vermeld op de diensten, indien van toepassing. Toeslagen en toepasselijke belastingen (inclusief toeristen-/verblijfsbelasting) kunnen door Châtellerie de Schoebeque in rekening worden gebracht in geval van no-show of annulering.

Identieke tarieven zijn beschikbaar bij andere distributeurs op bepaalde data voor een bepaald verblijf, product of dienst. Deze identieke tarieven aangeboden door reisdistributeurs zijn echter onderworpen aan specifieke voorwaarden en beperkingen, in het bijzonder met betrekking tot annulerings- en niet-restitutievoorwaarden. Raadpleeg zorgvuldig de informatie over het product, de dienst of de reservering om kennis te nemen van de genoemde voorwaarden voordat u uw reservering maakt.

Het aangegeven doorgestreepte tarief voor logies of diensten is het hoogste tarief dat wij over deze periode in rekening brengen.

Kennelijke fouten (waaronder typografische fouten) zijn niet bindend.

Alle speciale aanbiedingen en acties zijn als zodanig gemarkeerd. Indien deze niet als zodanig zijn aangegeven, kunt u bij kennelijke fout geen rechten doen gelden.

Voor evenementen kunnen de prijs en beschikbaarheid niet langer dan 15 dagen na het uitbrengen van de offerte worden gegarandeerd.

Voor gebreken in de weergave van tarieven kan het hotel niet verantwoordelijk worden gehouden en kan daarom op elk moment hiernaar terugkeren en ze aanpassen aan het minimumtarief dat op de site wordt weergegeven volgens de kamercategorie (het is zelfs voor alle boekingskanalen)

4. Vertrouwelijkheid van informatie en cookies: 

Wij respecteren uw persoonlijke gegevens. Zie onze pagina Privacy en cookies  voor meer informatie.

5. Creditcard:

Indien van toepassing en beschikbaar, bieden bepaalde voorwaarden de mogelijkheid dat Reserveringen (geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de door de klant gekozen betalingsvoorwaarden) kunnen worden betaald met behulp van veilige betalingsmethoden voor Verkoop op Afstand (voor zover het aanbod van uw bank ). De betaling wordt veilig uitgevoerd vanaf uw creditcard/betaalkaart of bankrekening, via een externe betalingsverwerker. Elke betaling die wij voor u beheren, vormt in elk geval de laatste betaling van de verschuldigde prijs van de reservering (of een deel daarvan) namens u voor het overeenkomstige product of dienst en het is voor u niet mogelijk om de terugbetaling hiervan te vragen hoeveelheid.

Voor niet-restitueerbare tarieven of speciale aanbiedingen, houd er rekening mee dat we uw creditcard (zonder de mogelijkheid van restitutie) op dezelfde kaart belasten bij het boeken van de reis.

Raadpleeg voordat u uw Reisreservering maakt de gegevens (van de reservering) van het product of de dienst van uw keuze om kennis te nemen van dergelijke voorwaarden. U kunt geen terugbetaling aanvragen van enige geldige of geautoriseerde afschrijving op uw creditcard, inclusief tarieven met vooruitbetaling, no-shows en betaalde annuleringen.

In het geval van frauduleus gebruik van uw creditcard of ongeoorloofd gebruik ervan door derden, dekken de meeste banken en creditcardmaatschappijen het risico en dragen zij alle kosten die voortvloeien uit genoemde fraude of ongeoorloofd gebruik, minus een eventueel eigen risico (meestal vastgesteld op EUR 50 of het equivalent in uw lokale valuta).

Als uw bank of creditcardmaatschappij dit eigen risico in rekening brengt na een niet-toegestane transactie die voortvloeit uit een boeking op ons Platform, vergoeden wij dit eigen risico tot een maximumbedrag van EUR 50.

Om ervoor te zorgen dat wij doorgaan met uw vergoeding, moet u ervoor zorgen dat u uw bank of creditcardmaatschappij op de hoogte heeft gesteld van deze fraude of ongeoorloofd gebruik (in overeenstemming met hun voorschriften en informatieprocedures) en neem dan onmiddellijk contact met ons op via e-mail (contact@ schoebeque.com). Vermeld in de onderwerpregel van uw e-mail “Frauduleus gebruik van een creditcard” en bezorg ons een bewijs van het eigen risico (bijvoorbeeld een kopie van de bankvoorwaarden). Deze vergoeding is alleen van toepassing op reserveringen gemaakt met een creditcard op de beveiligde server van onze site, en als het ongeoorloofde gebruik van uw creditcard het gevolg is van een fout of nalatigheid van onze kant en niet van een fout van uw kant bij het gebruik van de beveiligde server.

6. Vooruitbetaling, annulering, no-show en belangrijke informatie:

Door een Reservering te maken, erkent u dat u de annulerings- en no-showvoorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd, evenals eventuele aanvullende (service)voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw Reis (inclusief belangrijke informatie en huisregels en spa- en restaurantafspraken). , ook voor verleende diensten en/of aangeboden producten.

De relevante algemene voorwaarden (van verkoop/aankoop/gebruik/vervoer) worden ook opgeroepen tijdens het boekingsproces en in de bevestigingsmail of het ticket (indien van toepassing).

Houd er rekening mee dat bepaalde tarieven, toeslagen of speciale aanbiedingen annulering en/of wijziging van de reservering en/of aanspraak op restitutie niet toestaan.

Toepasselijke toeristenbelasting kan door de Reisaanbieder worden geheven, ook bij een no-show of betaalde annulering.

U wordt daarom uitgenodigd om de details (van de reservering) van het product of de dienst van uw keuze te lezen, om op de hoogte te zijn van de voorwaarden voordat u uw reservering maakt. Reisreserveringen die een (volledige of gedeeltelijke) aanbetaling of vooruitbetaling vereisen, kunnen worden geannuleerd (zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling) als het (de) gevraagde bedrag(en) (of saldi) niet volledig zijn ontvangen op de overeengekomen betalingsdatum. overeenkomstige betalingsvoorwaarden en reserveringen.

De annulerings- en vooruitbetalingsvoorwaarden verschillen per boeking en per Reis. U wordt verantwoordelijk gehouden voor elke laattijdige betaling, onjuiste bankgegevens, onjuiste creditcard of betaalpas, ongeldige creditcard/betaalpas of onvoldoende saldo en u heeft geen recht op restitutie van vooruitbetalingen (niet-restitueerbaar) tenzij anders aangegeven in de ( vooruit)betalings- en annuleringsvoorwaarden van uw boekingsbevestiging.

 

Als u uw Reisreservering wilt bekijken, wijzigen of annuleren, raadpleeg dan de bevestigingsmail en volg de instructies daarin. Houd er rekening mee dat voor elke annulering kosten in rekening kunnen worden gebracht, in overeenstemming met de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-showvoorwaarden van de Reisaanbieder en dat (vooruit)betaalde bedragen mogelijk niet worden terugbetaald:

Tarif  Niet-opzegbaar en niet-restitueerbaar: geen restitutie of wijziging mogelijk (totale vooruitbetaling van de reis vereist)

 

Rack rate (beste tarief): Annulering en wijziging mogelijk 72 uur voor het verblijf (vooruitbetaling van de kamer vereist)

 

Wij raden u aan deze annulerings-, (vooruit)betalings- en no-showvoorwaarden goed door te lezen voordat u uw reservering maakt en eventuele toekomstige betalingen binnen de voor die reservering afgesproken termijnen te voldoen.

In geval van een late aankomst op de dag van inchecken of een vertraagde aankomst tot de volgende dag, dient u ons tijdig/onmiddellijk op de hoogte te stellen om annulering van uw Reisreservering en facturering wegens niet-aangifte te voorkomen. Late aankomst (na 21.00 uur) of vroege aankomst (tussen 14.00 en 16.00 uur) resulteert in een toeslag van € 32. Elke late aankomst is verschuldigd.

Voor evenementen waarvoor de toezeggingsformulieren zijn ondertekend, kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling/en/of uitstel (naar een ander evenement) van een aanbetaling vanaf het moment dat deze werd betaald.

7. Terugbetaling:

Indien de voorwaarden voorzien in alle algemene verkoopvoorwaarden u recht geven op terugbetaling, kan dit enkel gebeuren binnen een minimum van 20 werkdagen na betaling met kredietkaart in VAD (verkoop op afstand).

De terugbetaalde kaart is automatisch de kaart waarmee de eerste betaling is gedaan.

Er vindt geen restitutie in contanten plaats.

8. Correspondentie en communicatie (toekomst):

Door een Reisreservering te maken, stemt u ermee in (i) een e-mail te ontvangen die we u kunnen sturen vóór uw aankomstdatum bij de accommodatie, die informatie bevat over uw bestemming en aanbiedingen die relevant zijn voor uw Reisreservering. u arriveert om uw ervaring te beoordelen, en een e-mail die we u mogelijk sturen na uw verblijf in de accommodatie waarin we u uitnodigen om onze vragenlijst voor gastenfeedback in te vullen.

Om uw Reisreservering goed te kunnen voltooien en beveiligen, dient u uw juiste e-mailadres te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (en zijn niet verplicht om te verifiëren) enig ongeldig of onjuist ingevoerd e-mailadres, telefoonnummer, creditcardgegevens.

Vanwege regelmatige updates en wijzigingen in tarieven en beschikbaarheid kunnen we beschikbaarheid of tarieven niet garanderen in geval van niet-boeking.

9. Opmerkingen van klanten: 

Alleen klanten die in het etablissement hebben verbleven, worden uitgenodigd om er een opmerking over achter te laten en een beoordeling te geven over bepaalde aspecten van hun verblijf of kunnen tijdens hun verblijf een verzoek om een evaluatie ontvangen. Recensies (inclusief die verzonden tijdens uw verblijf) kunnen (a) op onze pagina worden weergegeven met als enig doel (toekomstige) gasten te informeren over meningen over (niveau van) service en kwaliteit naar eigen goeddunken (voor marketing- of promotionele doeleinden of om onze diensten te verbeteren) op ons Platform of op sociale netwerken, nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen, applicaties of andere middelen die worden gebruikt, beheerd of gecontroleerd door Chatellerie de Schoebeque.

  Om voortdurend recente (en dus relevante) opmerkingen te kunnen aanbieden, kunnen opmerkingen slechts gedurende een beperkte periode (15 dagen) na het einde van het verblijf worden achtergelaten en worden ze ook voor een beperkte periode weergegeven (48 maanden) na publicatie. Opmerkingen worden standaard weergegeven op datum van verzending. De rangschikking houdt ook rekening met andere criteria, zoals de taal en de aanwezigheid van tekst bij de notitie. De opmerking van een klant die [altijd] gedetailleerde en volledige opmerkingen schrijft (Pathfinder genoemd) kan bovenaan worden geplaatst. We staan onszelf toe om te reageren op een opmerking. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken opmerkingen te normaliseren, te weigeren of te verwijderen als ze ons opmerkingenbeleid schenden.

We compenseren of belonen klanten die beoordelingen achterlaten niet. De Customer Feedback Questionnaire wordt beschouwd als een enquête en bevat als zodanig geen aanvullende commerciële aanbiedingen, uitnodigingen of advertenties. Wij verbinden ons ertoe om naar best vermogen toezicht te houden en commentaren die obsceen zijn, de naam van een persoon vermelden of verwijzen naar gestolen voorwerpen, te verwijderen.

We accepteren geen opmerkingen:

  • Obscene, discriminerende, seksueel expliciete of gewelddadige, hatelijke of bedreigende taal bevatten

  • Het noemen van volledige namen of scheldwoorden gericht aan het personeel

  • Het promoten van illegale activiteiten (bijv. drugs, prostitutie)

  • Vermelding van websites, e-mails en/of adressen, telefoonnummers, bankgegevens

  • Bevat politiek gevoelig materiaal

10. Beperking van aansprakelijkheid: 

In overeenstemming met de limieten die in deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd, kunnen wij, tenzij anders bepaald door de nationale openbare orde, alleen aansprakelijk worden gesteld als u directe schade heeft geleden, betaald of geleden die te wijten is aan het niet nakomen van onze verplichtingen in de kader van onze dienstverlening. Dergelijke schade kan oplopen tot het cumulatieve bedrag van de totale kosten van uw reservering, zoals aangegeven in de bevestigingsmail van de Reisreservering, of het nu gaat om een geïsoleerde gebeurtenis of een reeks gerelateerde gebeurtenissen.

Door foto's / afbeeldingen van ons etablissement te downloaden op elk digitaal medium (site, Facebook, mariage.net, Instagram, ...), verklaar en garandeer je het copyright van de foto's / afbeeldingen te bezitten en accepteer je dat we deze geüploade foto's gebruiken /images op haar websites (mobiel), applicatie, tools en promotionele publicaties (online en offline) wanneer wij dit naar eigen goeddunken passend achten. U verleent ons een niet-exclusief, universeel, onherroepelijk, onvoorwaardelijk en eeuwigdurend recht, evenals de toestemming om de foto's/afbeeldingen te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te laten reproduceren, verspreiden, communiceren, een recht van sublicentie te verlenen en de foto's/afbeeldingen beschikbaar te stellen wanneer zullen wij, naar eigen goeddunken, gepast achten. Door deze foto's te uploaden, aanvaardt de uploader de volledige morele en wettelijke verantwoordelijkheid voor alle juridische claims van derden. De waarheidsgetrouwheid, geldigheid en het gebruiksrecht van alle geüploade foto's/afbeeldingen worden verondersteld door de persoon die de foto/afbeelding heeft geüpload en zijn niet onze verantwoordelijkheid.

De persoon die de foto's/afbeeldingen heeft gedownload, garandeert dat ze geen virus, Trojaans paard of geïnfecteerd bestand bevatten en niet pornografisch, illegaal, obsceen, beledigend, laakbaar of ongepast zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden (intellectuele eigendomsrechten, auteursrecht en recht op privacy). Elke foto/afbeelding die niet aan de bovenstaande criteria voldoet, wordt niet gepubliceerd en/of kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd/verwijderd.

11. Toepasselijk recht, jurisdictie en beslechting van geschillen: 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en de levering van onze diensten zijn onderworpen aan en beheerst door het Franse recht.

De originele versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden is in het Frans geschreven alvorens in andere talen te worden vertaald. Deze interne vertalingen worden alleen uit beleefdheid aangeboden en zijn niet gezaghebbend. In het geval van een geschil over de inhoud of de interpretatie van deze algemene gebruiksvoorwaarden, of in geval van inconsistentie of verschil tussen de Franse versie en een vertaalde versie, prevaleert de Franse versie en is deze authentiek, behalve zoals bepaald door openbare orde. tegengesteld nationaal.

Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar of niet-bindend is of wordt, blijft u gebonden aan alle andere bepalingen in deze Voorwaarden. Als dit het geval is, zullen de ongeldige bepalingen worden toegepast, tenzij anders bepaald door de nationale openbare orde en stemt u ermee in bepalingen na te leven die dezelfde gevolgen zouden hebben als de ongeldige, niet-afdwingbare of niet-bindende voorwaarden van deze algemene gebruiksvoorwaarden gebruik.

bottom of page